info@kashef.co

+180

شناسایی نیاز فناورانه

+2000

فناوران شبکه کاشف

+100

تعامل با واحد صنعتی

ویژگی های ما

شناسایی ظرفیت‌ها

شناسایی و بررسی ظرفیت‌‌های بالقوه و بالفعل متناسب با مناطق مختلف کشور با رویکرد اشتغال‌زایی

بهینه سازی صنعتی

بررسی عملکرد های فنی و مدیریتی صنایع مختلف و ارائه پیشنهادات موثر در افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندها

مدیریت فرصت

توانمندی تخصصی فرصت سازی و پردازش و تحلیل فرصت های موجود و ارائه آن به سرمایه گذاران و ذینفعان و مجریان

روند و کارهای ما

1

01. یافتن ایده ها

2

02 پروژه تحقیقاتی

3

03. شروع به بهینه سازی

4

04. رسیدن به هدف

همکاران ما

بهترین خدمات ما

شناسایی فرصت‌ها و مسائل فناورانه

کشف طرح ها و ایده های نوآورانه و طراحی RFP…

ادامه مطلب

ارزیابی هسته‌های فناور

ارزیابی و ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت‌های دانش بنیان و…

ادامه مطلب

پرورش ایده‌های نو

کمک به صاحبان ایده برای رشد افکار و تبدیل ایده…

ادامه مطلب

تحلیل بازار

بررسی آخرین تحولات تکنولوژی برای پیشنهاد نقشه راه توسعه کسب…

ادامه مطلب

رصد فناوری ‌های نو

کمک به معرفی و بازاریابی محصولات شرکت‌های دانش بنیان

ادامه مطلب

مشاوره و آموزش

مشاوره های تخصصی توسط خبرگان و آموزش فرصت های رشد…

ادامه مطلب

عارضه یابی

توجه صحیح و آگاهی بموقع از نشانه‌های وجود مشکل تحت…

ادامه مطلب

تیم‌سازی و شتابدهی

یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر مجموعه اقتصادی، تیمی قوی…

ادامه مطلب

جذب سرمایه و تأمین مالی

یافتن منابع مالی برای آغاز و ادامه فعالیت شرکت جزء…

ادامه مطلب

آخرین مطالب

با کاشف همراه شو
رویداد رقابتی فرصت
کاشف حلقه مفقوده کشور