Notice: Undefined variable: blog_setting in /home/kashefc1/public_html/wp-content/themes/geobin/single.php on line 12
کاشف حلقه مفقوده کشور – شرکت کشف و تبادل فرصت های اقتصادی کاشف

کاشف حلقه مفقوده کشور

دکتر منوچهر متکی  از شرکت کشف و تبادل فرصت‌های اقتصادی کاشف طوبی بازدید کرد.

ایشان  خاطر نشان کردند شبکه نوآوری کاشف یکی از حلقه‌های مفقوده بین نیازهای کشور و  بدنه متخصصین و توانمند  کشور است. ویژگی‌ مهم این مجموعه   تیم جوان  و   نخبه ‌ای است که   از بهترین دانشگاه‌ی کشور در حوزه‌های فنی و مهندسی، مدیریت و علوم انسانی برای این کار بزرگ دور هم جمع شده‌اند. دکتر متکی  اشاره کردند یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب وجود همچین حرکات‌هایی در بین جوانان امروز کشور است که با دید بلند و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب، یک تشکیلات بسیار قوی و گسترده در کشور شکل گرفته است.

دکتر متکی خطاب به این جمع جوان گفتند، دشمنان انقلاب تمرکز ویژه گذاشته‌‌اند تا کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق بدهند و گفتمان مذاکره و تسلیم شدن را در مقابل فروپاشی اقتصادی بزرگ کنند، به همین دلیل هر کدام از ما وظیفه داریم تا جلوی این حرکت بایستیم و تمام تلاش خودمان را برای قوی‌تر شدن اقتصاد کشور و رونق تولید انجام بدهیم.

در انتهای صحبت، ایشان ضمن ابزار خرسندی از گفت و گوی صمیمی این نکته را متذکر شدند که شبکه نوآوری کاشف در ارتباط و دسته‌بندی صنایع باید دو دیدگاه را  مد نظر داشته باشد و متناسب با هر دو دیدگاه برنامه ریزی و طراحی‌های خود را انجام دهد. در کشور  دو دسته صنایع داریم: صنایع بزرگ و راهبردی، صنایع متوسط و خرد ، مطمئناً مواجه‌ی ما با صنعت باید هر دو دسته را پوشش بدهد و هر کدام در جایگاه خود می‌تواند تاثیر مهمی را در رشد اقتصادی بگذارد.