Notice: Undefined variable: blog_setting in /home/kashefc1/public_html/wp-content/themes/geobin/single.php on line 12
رویداد رقابتی فرصت – شرکت کشف و تبادل فرصت های اقتصادی کاشف

رویداد رقابتی فرصت

کشور پهناور ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه زیادی در زمینه منابع انسانی و طبیعی است که متاسفانه تاکنون برای استفاده از این ظرفیت برای ایجاد واحد‌های کوچک اقتصادی و کسب‌وکار و افزایش تولیدات دانش‌بنیان به صورت مدیریت شده و هدفمند اقدام اساسی شکل نگرفته است. بسیاري از صنایع به دلیل نداشتن و یا ضعف ساختارهاي پویاي تحقیقاتی و با ظهور فناوري‌هاي جدید و پیشرفت صنعتی دنیا، در حال از بین رفتن در جریان رقابت و یا مجبور به وابستگی‌هاي شدید خارجی هستند که یکی از عوامل اصلی آسیب‌پذیري کشور در شرایط بحران و تحریم‌هاي خارجی است.

شرکت کاشف طوبی با همکاری بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید بابایی به برگزاری سری مسابقات فرصت که رویدادی رقابتی مسئله‌محور است می‌پردازد. یادگیری مسئله‌محور یک روش یادگیری کل‌گرا است که کل‌نگری را هم در سطح موضوعات آموزشی و هم در سطح مهارت‌های اجتماعی مدنظر قرار می‌دهد. در این روش، یادگیرندگان با قرارگرفتن در یک موقعیت و مواجهه کل‌گرا با یک مسئله، تلاش می‌کنند دانش، مهارت و دیگر منابع لازم برای حل مسئله را به‌دست آورند. در این حالت، یادگیری همراه با هدف و انگیزه خواهد بود و یادگیرنده در زمان نه‌چندان طولانی بازخورد آن‌ چه را یادگرفته دریافت می‌کند. روش یادگیری مساله‌محور، می‌تواند در کنار روش‌های آموزشی مرسوم یا به‌جای آن‌ها تجربه‌ای دوست‌داشتنی و موفق از یادگیری را برای یادگیرنده و منتور به‌همراه داشته باشد.

رویدادهای رقابتی فرصت اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • ایجاد فضای پرنشاط علمی و پژوهشی در بین دانشجویان مستعد و برتر
  • آشنا نمودن دانشجویان و به ویژه دانشجویان مستعد با نیازها و مسائل جامعه و صنعت؛
  • ترغیب و توانمندسازی دانشجویان مستعد به انجام کارگروهی؛
  • کمک به شبکه‌سازی در اجتماع نخبگانی با هدف تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه؛
  • کمک به ایجاد و تسهیل ارتباط بین اجتماع نخبگانی و سایر بخش‌های اجتماعی و صنعتی به منظور حل مسائل کشور؛
  • تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حمایت از مستعدین برتر دانشگاهی در راستای حل مشکلات و مسائل جامعه و صنعت.