هسته‌های فناور

ظرفیت‌ها

(با تاکید و پیگیری مجدانه رهبر انقلاب برای تولید علم و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و) با توجه به ظرفیت‌های بسیار بزرگ دانش‌آموختگان دانشگاهی، با حمایت و برنامه‌ریزی مدیران این حوزه، شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان زیادی شکل گرفته‌است. وجود این شرکت‌ها توان علمی-صنعتی بالقوه‌ی بسیار چشمگیری برای کشور ایجاد کرده است، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل نداشتن مشتری و ارتباط پایدار با خریداران خدمات و محصولات دانش‌بنیان، رشد و توسعه مناسبی ندارند و یا حتی در حال از بین رفتن هستند.

چرخه اقتصادی

با وجود فرصت‌های چشمگیر حجم عظیم تقاضا و همچنین عرضه خدمات و محصولات دانش‌بنیان در کشور، متاسفانه هنوز چرخه اقتصادی پایداری بین صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد. با توجه به تعدد و گستردگی مجموعه‌های دانش‌بنیان؛ شرکت‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و… مجموعه‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان را نمی‌شناسند و عموماً برای حل مسائل خود توانایی پیداکردن مجری مناسب و مرتبط با حل موضوع را ندارند.

حل مسائل فناورانه

(بدین منظور) شرکت کاشف طوبی به ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از این هسته‌ها، به جهت تسهیل فرآیند برون سپاری و حل مسائل فناورانه کشور می‌پردازد.

تشویق می کنیم برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید