تحلیل بازار هدف

تحلیل بازار

تمام کسب و کارها برای موفق شدن نیازمند درک درستی از محیط داخلی و هم چنین پیرامون‌شان هستند. به این معنا که تشخیص دهند در چه نوع محیطی مشغول فعالیت هستند؟ رقبایشان چه کسانی هستند و چه نوع فعالیت‌هایی انجام می‌دهند؟ مشتریان چه کسانی و از چه گروهی هستند و نسبت به محصول چه نظری دارند؟

رصد آینده

شرکت کاشف طوبی می‌تواند به تجزیه و تحلیل بازار(پروسه ی ارزیابی بازار) به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی کسب‌وکارها بپردازد؛ این پروسه شامل بررسی: چشم انداز محیط و صنعت، بازار هدف، الگوی رفتار مصرف کننده، تحلیل رقابتی(شناخت رقبا و رصد فعالیت‌های آن‌ها)، ساختار و نوع بازار ( بررسی بازار انحصاری یا رقابتی)، طول عمر محصول، هزینه جذب مشتری، محدوده قیمت قابل عرضه و موانع ورود به بازار و مقررات

تشویق می کنیم
برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید


تماس با ما