رصد فناوری ها

تحریم ها

بسیاري از صنایع به دلیل نداشتن و یا ضعف ساختارهاي پویاي تحقیقاتی و با ظهور فناوري‌هاي جدید و پیشرفت صنعتی دنیا، در حال از بین رفتن در جریان رقابت و یا مجبور به وابستگی‌هاي شدید خارجی هستند که یکی از عوامل اصلی آسیب‌پذیري کشور در شرایط بحران و تحریم‌هاي خارجی است.

راه توسعه

شرکت کاشف طوبی با بررسی آخرین تحولات تکنولوژی، نقشه راه توسعه کسب و کار را مشتریان خود پیشنهاد‌ می‌کند. همچنین کاشف می‌تواند تیم‌های تحقیق و توسعه(R&D) مناسب با فناوری‌های مورد نیاز مشتریان به آن‌ها معرفی کند.

تشویق می کنیم
برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید


تماس با ما