رصد فناوری ها

تحریم ها

بسیاری از صنایع به دلیل نداشتن و یا ضعف ساختارهای پویای تحقیقاتی و با ظهور فناوری‌های جدید و پیشرفت صنعتی دنیا، در حال از بین رفتن در جریان رقابت و یا مجبور به وابستگی‌های شدید خارجی هستند که یکی از عوامل اصلی آسیب‌پذیری کشور در شرایط بحران و تحریم‌های خارجی است.

راه توسعه

شرکت کاشف طوبی با بررسی آخرین تحولات تکنولوژی، نقشه راه توسعه کسب و کار را مشتریان خود پیشنهاد‌ می‌کند. همچنین کاشف می‌تواند تیم‌های تحقیق و توسعه(R&D) مناسب با فناوری‌های مورد نیاز مشتریان به آن‌ها معرفی کند.

تشویق می کنیم برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید