پرورش ایده‌ها

ظرفیت‌ها

کشور پهناور ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه زیادی در زمینه نیروی متخصص و دارای فکر پویا است که متاسفانه تاکنون برای استفاده از این ظرفیت برای ایجاد ایده‌های نو خلاقانه به صورت مدیریت شده و هدفمند اقدام اساسی شکل نگرفته است.

رویدادها

شرکت کاشف طوبی با کمک به صاحبان ایده از طریق آموزش و رویدادهای متنوع و متناسب با رویه‌های استاندارد و هدف‌گذاری شده، به رشد افکار و تبدیل ایده به فرصت های اقتصادی جدید می‌پردازد.

تشویق می کنیم
برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید


تماس با ما