برچسب بایگانی برای تولید

تولید

تولید ؛ پشتوانه سربلندی

اطلاع نگاشت متحرک|تولید؛ پشتوانه سربلندی کشور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «به اعتقاد بنده مسئله‌ی تولید فقط مسئله‌ی اقتصاد هم نیست؛ البتّه تولید برای اقتصاد، حیاتی است؛ تولید داخلی برای اقتصاد کشور و اقتصاد سالم، حیاتی است،…